top of page

Mga Ulat sa Pananalapi ng PA

Ang PA executive board ay may pananagutan sa pagpapanatili at pag-iingat sa mga talaan ng asosasyon. Ang mga rekord sa pananalapi ay lahat ng mga rekord na nagpapakita ng kita, mga paggasta at iba pang mga transaksyong pinansyal.

 

I-click ang mga hyperlink upang tingnan ang mga pananalapi sa PDF form.

bottom of page