top of page

Mga Ulat sa Pananalapi ng PA

Ang PA executive board ay may pananagutan sa pagpapanatili at pag-iingat sa mga talaan ng asosasyon. Ang mga rekord sa pananalapi ay lahat ng mga rekord na nagpapakita ng kita, mga paggasta at iba pang mga transaksyong pinansyal.

 

I-click ang mga hyperlink upang tingnan ang mga pananalapi sa PDF form.

1

October 2023

1

October 2023 (P.A. Proposed Budget)

1

November 2023

1

December 2023

1

January 2024

31

January 2024 (Interim P.A. Financial Report)

1

February 2024

1

March 2024

1

April 2024

1

May 2024

1

June 2024

30

June 2024 (Annual P.A. Financial Report)

bottom of page