top of page

Komite ng Magulang ng Dual Language

Sinusuportahan ng Dual Language Parent Committee (DLPC) ang lahat ng aspeto ngChinese Dual Language program sa PS/IS 102Qsa pamamagitan ng pagtataguyod at pagpapayaman ng programa.Sumali sa DLPC.

3rd_stage_edited.jpg

Ang bawat website ay may kwento, at gustong marinig ng iyong mga bisita ang sa iyo. Ang espasyong ito ay isang magandang pagkakataon upang magbigay ng buong background sa kung sino ka, kung ano ang ginagawa ng iyong koponan at kung ano ang inaalok ng iyong site. I-double click ang text box para simulan ang pag-edit ng iyong content at tiyaking idagdag ang lahat ng nauugnay na detalyeng gusto mong malaman ng mga bisita sa site.

Kung isa kang negosyo, pag-usapan kung paano ka nagsimula at ibahagi ang iyong propesyonal na paglalakbay. Ipaliwanag ang iyong mga pangunahing halaga, ang iyong pangako sa mga customer at kung paano ka namumukod-tangi sa karamihan. Magdagdag ng larawan, gallery o video para sa higit pang pakikipag-ugnayan.

All Videos

The benefits of a bilingual brain - Mia Nacamulli

TED-Ed
The benefits of a bilingual brain - Mia Nacamulli
Maghanap ng video...
The benefits of a bilingual brain - Mia Nacamulli

The benefits of a bilingual brain - Mia Nacamulli

05:04
I-play ang Video
English Parent Orientation Video

English Parent Orientation Video

12:11
I-play ang Video
Traditional Chinese Parent Orientation Video

Traditional Chinese Parent Orientation Video

12:12
I-play ang Video
Simplified Chinese Parent Orientation Video

Simplified Chinese Parent Orientation Video

12:11
I-play ang Video
K_stage2_edited.jpg

Dalawahang Wika

Ang programa ng dalawahang wika ay nagtuturo sa mga mag-aaral sa dalawang wika: English at Chinese. Ang mga klase ay binubuo ng parehong English Language Learners (ELLs) na nagbabahagi ng parehong home language (Chinese) at English proficient na mga mag-aaral. Ang layunin ng programa ay para sa mga mag-aaral na matuto kung paano magsalita, magbasa, umunawa, at magsulat sa dalawang wika, at matutunan din ang tungkol at pahalagahan ang iba pang mga kultura.

Mga Mapagkukunan ng Pag-aaral
中文學習資源

美洲華語第一冊資源

Intsik ng Meizhou

Online Resource

Aklat 1

一年級學習資源

Unang baitang

Mga Mapagkukunan ng Pag-aaral

美洲華語第二冊資源

Intsik ng Meizhou

Online Resource

Aklat 2

小学语文课本(简体)

Elementary School Chinese Language Arts Textbooks 

常用國字標準字體筆順學習網

Mga Stroke ng Character

二年級學習資源

Ikalawang Baitang

Mga Mapagkukunan ng Pag-aaral

bottom of page