top of page

Mga Minuto ng Pagpupulong ng PA

Malugod na tinatanggap ang lahat ng mga magulang! Ang mga pangkalahatang pagpupulong ng mga miyembro ay ginaganap buwan-buwan, Setyembre hanggang Hunyo, sa ika-3 Miyerkules ng buwan, maliban kung ang naturang petsa ay tumama sa isang legal o relihiyosong holiday o kung ang paaralan ay sarado dahil sa masamang panahon, kung saan ang pulong ay gaganapin sa kasunod o nakaraang Miyerkules na itinakda ng executive board. ​ ​

 

Lahat ng mga magulang ng mga bata -- kabilang ang mga step-parent, legal na hinirang na tagapag-alaga, foster parents at mga taong may kaugnayan sa magulang -- ay awtomatikong miyembro ng Parent Association. ​

I-click ang mga hyperlink upang tingnan ang mga minuto sa PDF form.

18

October 2023

 • Agenda

 • Minutes

15

November 2023

 • Agenda

 • Minutes

20

December 2023

 • Agenda

 • Minutes

17

January 2024

 • Agenda

 • Minutes

14

February 2024*

 • Agenda

 • Minutes

20

March 2024

 • Agenda

 • Minutes

17

April 2024

 • Agenda

 • Minutes

15

May 2024

 • Agenda

 • Minutes

12

June 2024 & 2024-25 Elections*

 • Agenda

 • Minutes

bottom of page