top of page

Madalas
Nagtanong
Mga tanong

Programa ng Dual Language ng PS/IS 102QMga FAQ

Kung interesado ka sa programa, mangyaring punan ang aming talatanungan.

1 

Paano nakaayos ang aming mga klase sa DLP?

Ang oras ng pagtuturo sa homeroom sa kindergarten hanggang 2nd grade ay pantay na hinati sa pagitan ng English at Chinese; papalitan ng buong araw sa Chinese at English, kalahating araw sa Chinese at English tuwing Biyernes. Sa ika-3 baitang at sa,  Ang Chinese ay itinuro bilang isang elektibong kurso sa wikang banyaga. Magkakaroon ng hindi bababa sa 1-2 session (50 minuto bawat session) bawat linggo.

2

Aling mga paksa ang itinuturo sa Chinese, at alin ang itinuturo sa Ingles?

Natututo ang mga mag-aaral ng DLP ng parehong kurikulum gaya ng mga mag-aaral sa mga klase sa all-English. Gayunpaman, natututo ang mga mag-aaral ng DLP ng 50% ng mga aralin sa Chinese sa kabuuan ng pag-aaral ng salita, pagbabasa, pagsusulat, matematika at ilang araling panlipunan, at 50% ng mga aralin sa lahat ng parehong literacy at asignaturang matematika sa English._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ Ang ilang curricular material ay isinalin sa Chinese, at maraming tunay na Chinese resources ang ginagamit din. Ang iba pang mga espesyalidad na klase tulad ng Araling Panlipunan, Agham, Musika, Sining at Edukasyong Pisikal ay isinasagawa sa Ingles tulad ng iba pang mga klase sa lahat ng Ingles.

3

Natututo ba ang mga mag-aaral ng tradisyonal na Tsino o pinasimpleng Tsino?

Ang Mandarin sa Tradisyunal na Tsino ay pangunahing itinuturo mula kindergarten hanggang ika-2 baitang. Ang ilang Simplified Chinese ay ipinakilala sa unang baitang at sa ika-2 baitang. Simula sa ika-3 baitang, higit na itinuturo ang Simplified Chinese. 

 

Ang Simplified Chinese ay isang simplification ng Traditional Chinese character sa pamamagitan ng stroke reduction at merged characters. Ang tradisyunal na Tsino ay malapit na nauugnay sa pinagmulan ng karakter at kulturang Tsino. Magkamukha ang ilang character sa Traditional at Simplified Chinese. Karamihan sa mga taong marunong magbasa ng Tradisyunal na Tsino ay maaari ding magbasa ng Simplified Chinese. Naniniwala kami na ang pag-aaral ng mga Tradisyunal na character ay nagbibigay ng magandang pundasyon para sa pag-aaral ng Chinese sa mahabang panahon.

4

Natututo ba ng Zhuyin o Pinyin ang mga mag-aaral sa Zhuyin o Pinyin?

Sa aming programa ay nagtuturo kami ng Pinyin, na siyang opisyal na alpabetikong sistema para sa Mandarin. Gumagamit ito ng 26 English letter alphabet na may apat na marka ng tono at sumasaklaw sa pagbigkas ng lahat ng mga character. Ito ay binuo noong 1950s at itinuro sa China gayundin sa mga tao sa maraming iba pang bansa na nag-aaral ng Chinese. 

Ang Zhuyin Fuhao o Zhuyin ay binubuo ng 37 character at apat na marka ng tono. Isinasalin nito ang lahat ng posibleng tunog sa Mandarin. Ito ay pinakakaraniwang ginagamit at itinuturo sa Taiwan. 

 

Sa tingin namin ay mas madaling matutunan ang Pinyin para sa mga mas batang nag-aaral. Ang kanilang English spelling  na kaalaman ay nakakatulong din sa pag-aaral ng Pinyin at pagbigkas ng mga character.

5

Paano mauunawaan ng aking anak ang sinasabi ng kanyang guro at mga kaklase sa Chinese?

Gumagamit ang aming mga guro ng DLP ng maraming diskarte sa scaffolding upang turuan ang mga estudyanteng nangingibabaw sa Ingles sa mga kapaligiran ng immersion ng Chinese; kabilang ang pagsubaybay sa bilis ng pagsasalita, paggamit ng mga galaw, larawan, kanta, pag-uulit, at pagmomodelo bukod sa iba pa. Ang mga adaptasyong ito sa pagtuturo ay nakakatulong na matiyak ang pag-unawa at pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral.  

    

Madalas na sinusuportahan ng mga bilingual na estudyante ang kanilang mga kaklase kung kinakailangan, ngunit ang mga pagsasalin mula sa mga guro o estudyante ay ginagamit lamang kung talagang kinakailangan. Ang guro ng wikang Tsino sa kindergarten o anumang entry grade ay mag-aalok ng dagdag na suporta para sa mga estudyanteng walang background ng target na wika (Chinese) upang maging mas komportable sila at lumipat sa programang ito. Unti-unti, ilulubog ng guro ng wika ang mga mag-aaral na nag-aaral ng parehong wika sa pamamagitan ng paggamit ng modelong 50/50.

6

Gaano karaming Chinese homework ang mayroon ang aking anak?

Ang mga inaasahan sa takdang-aralin ay nag-iiba ayon sa grado. Sa Kindergarten, karaniwang gagawa ang mga mag-aaral sa mga sight words worksheet, basic sentence worksheet at panimulang PinYin worksheet. Ang mga pag-record at video ay ibibigay para sa  lahat ng mga aralin, aktibidad, at worksheet. Gagamitin din namin ang mga kanta para turuan ang aming mga anak ng Chinese sa halip na mga papeles. Kaya, ito ay magiging mas madali at masaya para sa mga bata upang matuto!

Sa ika-1 baitang, magbabasa ang mga mag-aaral ng mga teksto sa bahay, magsanay ng mga karakter, mga salita sa paningin at mga aktibidad sa pagsulat na may kaugnayan sa gramatika. Sa ika-2 baitang, pangunahing gagamit ang mga mag-aaral ng Meizhou Chinese  homework sheet at mga worksheet na nauugnay sa grammar. Magbibigay ang guro ng iyong anak ng mga answer key na video para sa  karagdagang tulong sa takdang-aralin. Upang malaman ang higit pa tungkol sa kurikulum ng una at ikalawang baitang at iba pang mga mapagkukunan, mangyaring bisitahin ang:

https://sites.google.com/view/ps1021stgradedlclass.

Sa ika-3 baitang, gagamitin ng mga mag-aaral ang ikatlong baitang Mei Zhou Chinese textbook homework sheet at mga espesyal na aktibidad o mga gawaing may kaugnayan sa kultura. Ang mga pag-record at video ay ibibigay pa rin para sa baitang ito kasama ang lahat ng kaugnay na mga aralin at aktibidad.

7

Kailangan ko bang marunong ng Chinese para matulungan ang aking anak sa takdang-aralin? Mayroon bang anumang tulong sa takdang-aralin at pag-aaral ng Chinese na ibinibigay ng paaralan?

Hindi mo kailangang magsalita ng Chinese nang matatas para suportahan ang iyong anak sa Chinese homework. Nagbibigay ang mga guro sa mga mag-aaral at pamilya ng maraming  na mapagkukunan upang suportahan ang pag-aaral sa labas ng silid-aralan (tingnan ang nakaraang tanong at sagot). Ginagamit din ng maraming pamilya ng DLP ang isa't isa bilang mapagkukunan para sa suporta sa takdang-aralin, komunikasyon sa paaralan, at iba pang aktibidad. Maaari mong hilingin sa mga guro ng iyong anak o sa mga magulang ng sinumang kaklase na tulungan kang makipag-ugnayan sa sinumang nagsasalita ng Chinese mula sa komunidad ng aming paaralan.

8

Paano ko susuportahan ang aking anak na may Chinese sa bahay?

Kung hindi ka nagsasalita ng Chinese, maaari kang matuto kasama ng iyong anak sa pamamagitan ng panonood ng mga video o recording na ibinigay ng aming mga guro sa DLP at pagbabasa nang malakas kasama ng iyong anak. Maaari mo ring hikayatin ang iyong anak na "turuan" ka ng anumang mga salita at pangungusap na Chinese na natutunan nila sa paaralan. Kasama sa iba pang mga simpleng paraan upang suportahan ang pag-aaral ng wika ng iyong anak: pakikinig sa anumang mga kanta ng mga bata o sikat na kanta sa Chinese, panonood ng mga cartoon at pelikula sa Chinese na may mga subtitle na English, at pagdalo sa anumang aktibidad sa kultura sa lungsod, atbp. Kung nagsasalita ka ng Chinese, pakikisali sa iyong bata sa mga aktibidad sa bahay sa Chinese ay magiging kapaki-pakinabang.

9

Magpapatuloy ba ang aking anak sa pagbabasa at pagsusulat ng Ingles sa parehong bilis ng mga mag-aaral sa mga klase sa all-English?

Karamihan sa mga mag-aaral ng DLP ay umuunlad sa parehong bilis ng mga mag-aaral sa lahat ng klase sa Ingles sa karamihan ng mga paksa. Ang lahat ng mga mag-aaral ay tinuturuan ng parehong kurikulum at gaganapin sa parehong mga pamantayan sa Ingles. Ipapaalam sa iyo ng guro ng iyong anak ang kanyang pag-unlad sa pamamagitan ng mga report card, kumperensya ng magulang-guro, ClassDojo app at iba pang komunikasyon kung kinakailangan. Kung mayroon kang anumang mga alalahanin tungkol sa pag-unlad ng iyong anak, mangyaring makipag-usap sa guro ng iyong anak.

10

Ang paggugol ba ng kalahati ng kanilang oras sa paaralan sa Chinese ay magpapabagal sa pag-aaral ng Ingles ng aking anak?

Hindi, ang mga programa ng Dual Language ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng isang akademikong mahigpit na kurikulum sa dalawang wika, na nagbibigay-daan sa parehong mga ELL (English Language Learners) at English Proficient  na mga mag-aaral upang matugunan, kung hindi lalampas, sa mga pamantayan ng kurikulum._cc781900._cc781900 3194-bb3b-136bad5cf58d_

     

Ang mga mag-aaral sa mga programang Dual Language ay nagpapaunlad ng kanilang mga kasanayan sa pangalawang wika habang nag-aaral ng kaalaman sa nilalaman sa parehong mga wika.  Ang mga mag-aaral ay inaasahang bumuo ng mga kasanayang pang-akademiko sa kanilang unang wika at kalaunan ay ilipat ang mga kasanayang ito sa pangalawang wika at maging napakahusay sa apat na domain, pagsasalita, pakikinig, pagbabasa, at pagsusulat, sa parehong mga wika pagkatapos nilang makumpleto ang isang DL program (New York City Department of Education 2013). 1

Ipinakita ng pananaliksik na ang mga nagsasalita ng Ingles ay nakakuha ng mas mataas o mas mataas kaysa sa kanilang mga kapantay na nagsasalita ng Ingles, hindi dalawahan sa wika sa mga standardized na pagsusulit ng matematika at sining ng wikang Ingles. Ang mga English Language Learner (ELL) na tumatanggap ng pagtuturo ng katutubong wika ay naabot o nalampasan ang antas ng tagumpay ng mga kapantay na ELL at mga English-only na kapantay na tinuturuan sa English-only na mainstream na mga silid-aralan. 2 3

1.https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-0330-1_23

2.https://www.dist50.net/Page/443

3.https://www.intlmontessoriacademy.com/resources/dual-language-learning

11

Ang mga guro ba ng DLP ay mga katutubong nagsasalita ng Chinese?

Oo, sila nga. Parehong sinanay at may lisensya ang aming mga gurong Tsino upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga estudyanteng matatas sa Tsino at mga nag-aaral ng wikang Tsino.

 

Si Ms. Song ay nagtapos ng MA sa Bilingual Bicultural Education mula sa Teachers College Columbia University. Nagsimula siyang magturo bilang 1st grade DL Chinese teacher noong 2011 at ginugol ang karamihan sa kanyang pagtuturo sa 1st at 2nd grade. 

 

Si Ms. Chen ay nagtapos ng MA sa Bilingual Education sa Early Childhood at Elementary Education mula sa Queens College. Natapos niya ang kanyang post master degree sa pagtuturo ng Ingles bilang pangalawang wika mula sa St. Johns University of New York. Si Ms.Chen ay nagsimulang magturo bilang isang bilingual na guro sa elementarya noong 2009. Siya ay may maraming karanasan sa pagtuturo ng dalawang pangunahing modelo ng bilingual na edukasyon; Transitional Bilingual at Dual Language na edukasyon.

bottom of page